Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012


Οι ανεπαίσθητες διαφορές της δημοκρατίας...

Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν  δούλοι για να κατασκευαστούν μνημεία όπως ο Παρθενώνας. 
Στην σύγχρονη χρησιμοποιήθηκε η κρίση για να κατασκευαστούν δούλοι.


untitled-by sweet rrramona
  Πηγή φωτογραφίας-midnightmartinis.tumblr.com